Променево-зап’ястний суглоб

ПРОМЕНЕВО-ЗАПЯСТНИЙ СУГЛОБ

Променево – зап’ястний суглоб анатомічно являє собою складне утворення. Утворений, з однієї сторони – човникоподібною, півмісяцевою, трьохгранною і гороховидними кістками, які з’єднуючись між собою міжкістковими зв’язками, формують еліпсовидну суглобову поверхню, з іншої сторони -  суглобовими поверхнями променевої і ліктьової кісток

Голівка ліктьової кістки не доходить до кісток зап’ястя. В проміжках між ними розміщений трикутний хрящ. Цей хрящ відмежовує променево – зап’ястний суглоб від дистального променево – ліктьового.

Суглобова капсула тонка і вільна, починається по краям суглобових поверхонь, кісток і суглобового хряща.
Променево – зап’ястний суглоб укріплений рядом зв’язок: тильною, долонною і коллатеральними.
Рухи в променево – зап’ястному суглобі здійснюються за рахунок згинання, розгинання, відведення та приведення. 

Описание: 213