Гомілково-ступневий суглоб

ГОМІЛКОВО-СТУПНЕВИЙ СУГЛОБ

Гомілково-ступневий суглоб(articulation talocruralis) має блоковидну форму і утворений суглобовими поверхнями дистального кінця великогомілкової кістки, латеральної кісточки і таранної кістки. Латеральна і медіальна кісточки утворюють так звану вилку, яка оточує таранну кістку зверху і по бокам. Суглобова капсула вільна і тонка. В області кісточок капсула суглобу укріплена міцними звя’зками. Найбільш міцна– дельтовидна, яка іде віялоподібно від внутрішньої кісточки до таранної, п’яточної і човникоподібної кісток. Передній і задній відділи капсули зв’язок не мають.
Рухи в гомілково-ступневому суглобі здійснюються головним чином за рахунок згинання і розгинання. При повному згинанні можливі деякі бокові рухи.

Описание: 235